Top level domain (TLD)

Samenvatting Artikel

Elke website en iedere URL heeft een top level domain, een term die meestal wordt afgekort tot TLD. Het TLD is het laatste stukje van een root domain, bijvoorbeeld .nl of .be. Het draagt de naam TLD omdat dit wordt gezien als het hoogste niveau van een domeinnaam. Een andere benaming van het TLD is extensie.

Veel ondernemers en websitebouwers besteden relatief weinig aandacht aan het TLD. Dat vinden wij zonde, want dit onderdeeltje van je URL kan erg belangrijk zijn. Verderop in dit artikel kun je lezen waarom. Voordat we daar aan toe komen, zullen we voor de volledigheid eerst een URL ontleden, zodat je een optimaal inzicht hebt in de plek van het TLD in zo’n URL.

Een complete URL ontleed

Het TLD is beslist niet het enige onderdeel in een URL. Ondernemers en websitebouwers zouden in principe elk onderdeel van zo’n URL moeten kennen. Daarom vertellen we hier welke onderdelen er zijn. Als voorbeeld gebruiken we de URL https://voorbeeld.digitalwizards.nl/online-marketing/. Deze valt als volgt op te splitsen:

  • Het begint met het zogeheten protocol, bestaande uit https://
  • Hierna komt het subdomein: voorbeeld
  • digitalwizards vormt de domeinnaam
  • Het in dit artikel centraal staande TLD is .nl
  • De domeinnaam en het TLD samen (digitalwizards.nl) vormen het root domain
  • De URL wordt afgesloten met de subdirectory online-marketing

Welke TLD’s zijn er zoal?

Er zijn verschillende soorten TLD’s waaruit je zou kunnen kiezen wanneer je een nieuwe website begint of een bestaande site aanpast. De volgende TLD’s liggen normaal gesproken het meest voor de hand:

  • Landspecifieke TLD’s, zoals .nl, .be en .fr. Deze worden ook wel country-code top level domeinen (ccTLD’s) genoemd. Wanneer je je met je organisatie richt op (klanten uit) één specifiek land, is het logisch om een landspecifieke extensie te kiezen. Goed om te weten: als bezoeker van zo’n site verwacht je dat je deze in de taal aantreft die het TLD aangeeft. Bij een site met een .nl-extensie plaats je doorgaans Nederlandstalige informatie.
  • Ben je met je bedrijf internationaal actief? En ga je voor een website in twee of meer talen? Dan ligt het voor de hand voor het TLD .com te kiezen. Een .com-website wordt door consumenten geassocieerd met internationaal opererend.
  • .com is een voorbeeld van een generiek TLD. Generieke TLD’s hebben meestal drie tekens of meer. Andere bekende voorbeelden hiervan zijn .org, .info en .net. 
  • Gesponsorde TLD’s, doorgaans afgekort tot sTLD’s. Hierbij verwijst de extensie naar een sponsor of een partij die het bestaan van de website mogelijk maakt.

Besteed om deze reden aandacht aan je TLD

Welk TLD je kiest heeft geen impact op je SEO. Toch is het belangrijk je TLD met zorg uit te kiezen. Een websitenaam vormt namelijk een essentieel visitekaartjes naar je potentiële klanten toe. Wat dat betreft heb je de meeste baat bij een TLD die herkenbaar en makkelijk te onthouden is. Daarmee kom je betrouwbaarder over dan met een extensie die voor het grote publiek onbekend is. Met een onbekende TLD kan je website worden gezien als spamsite, zelfs al heeft men je site nog niet eens gezocht.

Bekijk hier al onze marketing termen of een van onze blog artikelen over online marketing.

Lees al onze blog artikelen of bekijk hier al onze marketing termen of website termen om meer basiskennis te verkrijgen over online marketing.

Blog

Caching

Caching is een techniek waarmee je gegevens en bestanden tijdelijk opslaat in een digitale opslagplaats, oftewel een cache.

Beste Google Fonts

Ben je op zoek naar het beste Google Font voor jouw nieuwe website? Er zijn natuurlijk enorm veel Google Fonts beschikbaar: wij helpen je op weg.

WordPress specialist

Wanneer we het hebben over een Wordpress specialist, dan hebben we het over een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het maken van websites via het content management systeem Wordpress.

Andere marketing termen

Robots.txt bestand

Een robots.txt bestand is een bestand dat je in de root van je website kunt vinden. Een root kun je zien als een bestandenmap waar alle bestanden van je site staan.

Caching

De laadtijd van een website kan worden verbeterd door aan caching te doen. Bij caching worden bepaalde gegevens tijdelijk opgeslagen in een cache (oftewel een digitale opslagplaats).

DNS

De afkorting DNS staat voor Domain Name System. DNS staat er voor garant dat je op de juiste plek terechtkomt wanneer je een website aanklikt of intypt bovenin de browser.

Root domain

Root domain is een begrip dat in de werkvelden van de ICT en de online marketing vaak terugkomt. Een root domain wordt gevormd door de combinatie van een domeinnaam en een extensie.

Subdomein

Een subdomein is het onderdeel van een URL dat direct voor de domeinnaam komt. Met zo’n subdomein kun je als het ware je website opdelen in diverse onderdelen die min of meer los van elkaar staan.

Captcha

Een captcha checkt op diverse manieren of je daadwerkelijk een mens bent, en geen computergestuurde robot met mogelijk verkeerde intenties. Zo’n captcha komt vaak in de vorm van een klein, simpel raadseltje dat je moet oplossen om een formulier te kunnen versturen.

Wil je sparren met Hans over je online marketing uitdagingen of kansen bespreken voor een nieuwe maatwerk website?

Hans Boersma - Digital Wizards boksen