CSS

Samenvatting Artikel

CSS is een programmeertaal waarmee je kunt zorgen voor een juiste opmaak van HTML-bestanden. De afkorting CSS staat voor Cascading Style Sheets. Hierbij wordt met ‘Style’ de opmaak van een website bedoeld. Door gebruikmaking van CSS kan een HTML-bestand min of meer worden omgezet in een goed ogende website. In feite koppel je met CSS de vormgeving en de content van een website los. Hoe dat in z’n werk gaat wordt in de volgende alinea iets uitgebreider uitgelegd. Daarna zetten we de voordelen van CSS als programmeertaal op een rijtje.

De werking van codetaal CSS

Zoals je misschien weet, of gelezen heb op onze pagina website termen HTML, kun je in een HTML-bestand tekstelementen op een bepaalde manier laten opmaken. Met HTML kun je bijvoorbeeld koppen toevoegen, aanwijzingen over lettertypen doorgeven en afbeeldingen en hyperlinks toevoegen. 

Via CSS kun je vervolgens ieder separaat HTML-element op een afzonderlijke manier vormgeven. In principe kun je dus alle elementen uit een HTML-bestand op een eigen manier opmaken. Daarnaast kun je met CSS op een betrekkelijk eenvoudige manier elementen aan secties toewijzen, zodat elementen op de gewenste manier over een pagina worden verdeeld. Het toevoegen van alle aanwijzingen die je via CSS aan een HTML-bestand toevoegt gebeurt door middel van codes.

De voordelen van CSS

De programmeertaal CSS heeft talrijke duidelijke voordelen te bieden voor jou als gebruiker. Hierbij benoemen we een aantal van die voordelen:

  1. Met CSS hoef je niet voor elke subpagina van je website (dan wel voor ieder HTML-bestand van je site) aparte CSS-bestanden aan te maken. Met CSS kun je namelijk (indien gewenst) vrij gemakkelijk vanuit één centraal bestand de opmaak voor de gehele website regelen.
  2. Als gevolg van het hierboven genoemde voordeel hoef je een wijziging in de opmaak van de hele website alleen maar in het centrale CSS-bestand door te voeren. Dit is efficiënt, en kan bovendien de kans op het maken van fouten verkleinen.
  3. De uniformiteit van een website die wordt ondersteund door CSS als programmeertaal komt ten goede aan de gebruikerservaring van de bezoekers van een website. Dit kan uiteindelijk ten goede komen aan bijvoorbeeld de conversie.
  4. CSS is als opmaakprogramma bijzonder accuraat. Sterker nog, met CSS kun je de elementen op een subpagina met maximale precisie (tot op de pixel nauwkeurig) plaatsen.
  5. Alle moderne webbrowsers ondersteunen moeiteloos opmaaksheets die in CSS-codetaal zijn geschreven.
  6. De zogeheten style sheets van CSS worden over het algemeen beschouwd als begrijpelijk en goed te lezen. Dat wordt niet alleen gevonden door mensen, maar ook door online zoekmachines zoals Google waardoor het SEO-vriendelijk is.
  7. De algeheel heersende opvatting is dat CSS relatief makkelijk te leren is. Ook mensen zonder ICT-achtergrond kunnen zich het werken met CSS in een vrij korte tijd eigen maken. Je kunt dit leren in het werkveld of via een (korte) cursus.

Bekijk hier al onze marketing termen of een van onze blog artikelen over online marketing.

Lees al onze blog artikelen of bekijk hier al onze marketing termen of website termen om meer basiskennis te verkrijgen over online marketing.

Blog

10 stappenplan doelgroep analyse

Wil je je product of dienst optimaal verkopen, dan is het zaak je doelgroep zo goed mogelijk te kennen. Een doelgroep analyse is dan een belangrijk stap.

Caching

Caching is een techniek waarmee je gegevens en bestanden tijdelijk opslaat in een digitale opslagplaats, oftewel een cache.

Beste Google Fonts

Ben je op zoek naar het beste Google Font voor jouw nieuwe website? Er zijn natuurlijk enorm veel Google Fonts beschikbaar: wij helpen je op weg.

Andere marketing termen

HTML

HTML is een afkorting die staat voor Hyper Text Markup Language. HTML een programmeertaal of codetaal die mede wordt gebruikt voor het opmaken van websites.

Robots.txt bestand

Een robots.txt bestand is een bestand dat je in de root van je website kunt vinden. Een root kun je zien als een bestandenmap waar alle bestanden van je site staan.

Caching

De laadtijd van een website kan worden verbeterd door aan caching te doen. Bij caching worden bepaalde gegevens tijdelijk opgeslagen in een cache (oftewel een digitale opslagplaats).

DNS

De afkorting DNS staat voor Domain Name System. DNS staat er voor garant dat je op de juiste plek terechtkomt wanneer je een website aanklikt of intypt bovenin de browser.

Top level domain (TLD)

Elke website en iedere URL heeft een top level domain, een term die meestal wordt afgekort tot TLD. Het TLD is het laatste stukje van een root domain en een andere benaming van het TLD is extensie.

Root domain

Root domain is een begrip dat in de werkvelden van de ICT en de online marketing vaak terugkomt. Een root domain wordt gevormd door de combinatie van een domeinnaam en een extensie.

Wil je sparren met Hans over je online marketing uitdagingen of kansen bespreken voor een nieuwe maatwerk website?

Hans Boersma - Digital Wizards boksen